0622578122

Bestek en prijsvervorming

Met name bij omvangrijke projecten is het raadzaam om voor het bepalen van de prijsvorming door aannemer om het bouwplan verder uit te werken tot een bestek. Het bestek is een technische omschrijving waarin wordt omschreven welke producten, uitvoeringsvoorwaarden,  technische installaties en afwerking wordt toegepast en onder welke algemene voorwaarden de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.

Naast de tekstueel omschrijving bestaat het bestek uit bestektekeningen en eventuele rapportages (denk aan een constructieberekening, bodemrapport, asbestrapport).  Het bestek gebruikt om verscheidende aannemers uit te nodigen een prijsaanbieding te leveren. De geleverde prijsaanbiedingen kunnen door ons worden geanalyseerd. Ook kunnen wij u van dienst zijn in het opstellen van een aannemingsovereenkomst tussen u en de aannemer.

Bij kleinschalige projecten kan een werkomschrijving voldoende zijn. Het project wordt dan minder uitgebreid omschreven, maar hierdoor heeft u toch een duidelijk beeld wat er van de aannemer verwacht mag worden en de aannemer weet wat hij moet aanbieden en wat hij dient uit te voeren.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.