0622578122

Bouwmanagement

Tijdens de uitvoering van het project kunnen wij het bouwmanagement voor u verzorgen. Dit bouwmanagement omvat de controle tijdens de uitvoering of er volgens het contract wordt gebouwd en of er wordt voldaan aan de planning en afgesproken budget. Belangrijke beslissingen – zoals de keuzes van sanitair, tegelwerk, hang en sluitwerk – zullen altijd in overleg met u worden genomen. Op gezette tijden zullen bouwvergaderingen worden gehouden en zullen indien de werkzaamheden hierom verzoeken inspecties ter plaatse worden uitgevoerd. Deze vergaderingen worden door ons voorgezeten.

Ook zullen voor een verdere uitwerking van het bouwplan werktekeningen worden gemaakt en zullen door de aannemer gemaakte uitvoeringstekeningen worden gecontroleerd. Na het gereedkomen van de bouwwerkzaamheden zal het project worden opgeleverd, waarna wij in de onderhoudsfase zullen beoordelen of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.