0622578122

Ontwerp

Nadat de ideeën en uitgangspunten met u besproken zijn zullen wij aan de gang gaan en eerste schetsen en bouwtekeningen maken. Hierbij zal zoveel als mogelijk tegemoet worden gekomen aan uw persoonlijke voorkeuren en wensen, hierbij rekening houdend met de aanwezige omgevingsfactoren en van belang zijnde ‘bouwtechnische’ voorschriften.

U wordt in dit stadium geïnformeerd over diverse ontwerpscenario’s, welke aan u voorgelegd zullen worden en toegelicht. Voor, -en nadelen van gemaakte keuzen worden ook bespreekbaar gemaakt. Afhankelijk van de ontwerpvraagstelling zullen wij het ontwerp verduidelijken met 3D aanzichten of visualisaties. U krijgt dan een goed beeld van de uitstraling van het exterieur.

Om het budget van uw plannen inzichtelijk te krijgen kunt u er, indien gewenst, voor kiezen om door ons een elementenbegroting op te laten stellen, zodat inzichtelijk wordt of uw budget toereikend is. Het is ook mogelijk de (ver)bouwkosten te bepalen aan de hand van kengetallen welke worden gekoppeld aan de oppervlakten of inhoud van het project.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.