0622578122

Vergunningen

Na het vaststellen van het ‘definitieve ontwerp’ zullen de bouwtekeningen verder worden uitgewerkt, zodat de vereiste vergunning(en) aangevraagd kunnen worden. In deze fase zal het bouwplan worden getoetst aan de van kracht zijnde bouwvoorschriften en wordt het project technische uitgewerkt, waarbij in overleg met een constructeur de constructieve uitgangspunten zullen worden vastgesteld. Indien de bouwplannen hierom vragen zullen externe adviezen worden ingewonnen. Ook zullen bouwkundige details worden uitgewerkt, waarbij de esthetische, -en technische randvoorwaarden leidend zijn.

Tijdens de vergunningsprocedure houden wij u op de hoogte van de vorderingen en zullen wij u informeren over mogelijke ‘complicaties’. Dit kunnen bijvoorbeeld negatieve beoordelingen van de welstand zijn, dan wel noodzakelijke aanpassingen welke door interne adviezen van de gemeente vereist zijn.

De volgende vergunningen kunnen door ons worden aangevraagd en gecoördineerd:

 • Advies aanvraag
  Hierbij wordt een schetsplan ter beoordeling aan de gemeente toegezonden om te worden getoetst aan bestemmingsplan en welstand.
 • Omgevingsvergunning:
  Dit is een gecombineerde vergunning waarin de volgende activiteiten zijn opgenomen

  • Bouwen (voormalige bouwvergunning)
  • Reclame aan gevels
  • Strijdigheid bestemmingsplan
  • Brandveilig gebruik
  • Kappen bomen
  • Sloopmelding, bij aangetroffen asbest of /en meer dan 10 m3 sloopafval.
 • Splitsingsvergunning
  Voor het splitsen van woningen in panden binnen  Amsterdam welke gebouwd zijn voor 1940.
 • Huisvestingsvergunningen
  Zoals samenvoegen van woningen, woningonttrekking, zelfstandige en onzelfstandige woningen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een toelichting, neem dan contact met ons op.