0622578122

Artikel in de Bouwwereld

In de novembereditie van de Bouwwereld is een zes pagina’s  groot artikel opgenomen van de transformatie van een kantoorgebouw tot woonappartementen aan de Flevolaan 2-4 te Weesp. De titel van het artikel is ‘galerij en balkonconstructie vooral inpandig opgelost’

In het artikel wordt uit de doeken gedaan hoe de transformatie tot stand is gekomen en welke uitgangspunten hieraan aan de basis hebben gelegen. Ter plaatse heeft Ronald Lindenberg van buro Ton Hol een gesprek gevoerd met auteur en fotograaf Josine Crone van de Bouwwereld. De aandacht van de Bouwwereld werd gewekt doordat er afwijkend werd getransformeerd.  Normaliter worden de gevel met daglichtopeningen grotendeels intact gelaten en worden veelal balkons aan de voorzijde van de gevels geplaatst.  Bij dit project is juist gekozen om de facade compleet te vernieuwen door de balkonconstructie gedeeltelijk inpandig uit te voeren.

In het artikel is de technische uitwerking van de geheel nieuw vormgegeven façade weergegeven. De nadruk ligt op de inpandige oplossing van de balkonconstructie en galerij. Met een aantal mooie foto’s van de realisatie en het eindresultaat, aangevuld met bouwkundige details, is het een mooi artikel geworden waar wij trots op mogen zijn.