0622578122

Ontwerp

Nadat de ideeën en uitgangspunten met u besproken zijn gaan wij aan de slag met het ontwerp. De eerste schetsen en bouwtekeningen worden gemaakt. Uiteraard zal zoveel als mogelijk tegemoet worden gekomen aan uw persoonlijke voorkeuren en wensen.  Er dient hierbij wel rekeningen te worden gehouden met de aanwezige omgevingsfactoren en van belang zijnde ‘bouwtechnische’ voorschriften.

U wordt in deze fase geïnformeerd over diverse ontwerpscenario’s, welke aan u voorgelegd zullen worden en toegelicht. Voor, -en nadelen van gemaakte keuzen worden ook bespreekbaar gemaakt. Afhankelijk van de ontwerpvraagstelling zullen wij het ontwerp verduidelijken met 3D aanzichten of visualisaties. U krijgt dan een driedimensionaal beeld van de vormgeving en uitstraling van het ontwerp.

Om te bepalen of de plannen binnen het budget mogelijk zijn kan het verstandig zijn om een begroting op te stellen. Dit kunnen wij voor u verzorgen. Met een zogenaamde elementenbegroting wordt per bouwonderdeel op hoofdlijnen bepaald wat de bouwkosten zijn. Zo ontstaat een volledig overzicht van de bouwkosten en kan tijdig het ontwerp worden aangepast als blijkt dat het budget niet toereikend is. Het is ook mogelijk de (ver)bouwkosten te bepalen aan de hand van kengetallen welke worden gekoppeld aan de oppervlakten of inhoud van het project.

Aan het einde van de ontwerpfase is het plan gereed om vergunningen aan te vragen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.