0622578122

Bouwmanagement

Tijdens de uitvoering van het project kunnen wij het bouwmanagement voor u verzorgen. Wij zorgen voor gestructureerde controle tijdens de uitvoering. Er wordt hierbij gecontroleerd of er volgens de tekeningen wordt gebouwd en of de tijdsplanning wordt gehaald binnen het afgesproken budget. Belangrijke beslissingen – zoals de keuzes van sanitair, tegelwerk, hang, -en sluitwerk – zullen altijd in overleg met u worden genomen. Op gezette tijden zullen bouwvergaderingen worden gehouden en zullen indien de werkzaamheden hierom verzoeken inspecties ter plaatse worden uitgevoerd. Deze vergaderingen worden door ons voorgezeten en er zal een schriftelijk verslag van worden gemaakt, zodat gemaakte afspraken vastgelegd zijn.

De bestektekeningen worden normaliter op schaal 1:100 uitgewerkt. Bij omvangrijke projecten kan dit voor de aannemer te kleinschalig zijn. In dat geval kunnen wij werktekeningen maken van de plattegronden en soms ook gevels en doorsneden. De werktekeningen worden op een grotere schaal, bijvoorbeeld 1:50 of 1:20 uitgewerkt. Door deze grotere schaal is het mogelijk om aanvullende maatvoering aan te geven en extra informatie op de tekening te plaatsen. Ook kan er samenspraak met u het lichtplan, wandcontactdozen en schakelaars worden aangegeven. Deze kan worden gemaatvoerd zodat de elektricien exact weet op welke plaats deze punten aangebracht moeten worden.

Naast het maken van werktekeningen kunnen wij de door de  aannemer gemaakte uitvoeringstekeningen controleren. Dit zijn bijvoorbeeld kozijntekeningen met details, maar dit kunnen ook  trappen, hekwerken, natuursteen o.i.d. zijn. Er wordt dan vooral gecontroleerd of de door u gewenste – en in het bestek omschreven – uitgangspunten worden gehanteerd.

Als de bouwwerkzaamheden gereed zijn kunnen wij het project opleveren. Hierbij wordt het uitgevoerde werk door ons beoordeeld en wordt een opleverrapport opgesteld. In dit rapport zijn de nog niet gereed zijnde werkzaamheden en/of afgekeurde onderdelen vastgelegd. Deze zaken dienen in de onderhoudsfase – welke normaliter 3 maanden duurt – te worden verholpen. Wij zullen in deze periode beoordelen of de aannemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.