0622578122

Bestek en prijsaanbieding

Bij een omvangrijke projecten is het raadzaam om voor het bepalen van de prijsvorming door een aannemer een bestek te maken van het bouwplan. Het bestek is een technische omschrijving waarin wordt omschreven welke producten, uitvoeringsvoorwaarden,  technische installaties en wand, vloer, en plafondafwerking wordt toegepast. Ook worden in het bestek algemene voorwaarden omschreven waar de aannemer aan dient te voldoen. Hierbij valt te denken aan voorwaarden over de kwaliteit, reduceren van overlast, oplevering, verrekening van meer- en minderwerk.

Bij grotere projecten met veel verschillende ruimten kunnen wij ook een Ruimteafwerkstaat opstellen waarbij de afwerkingen van vloeren, wanden en plafonds per ruimte worden omschreven.

Naast de tekstueel omschrijving bestaat het bestek uit bestektekeningen en eventuele rapportages (denk aan een constructieberekening, bodemrapport, asbestrapport).

Het bestek wordt gebruikt om verscheidende aannemers uit te nodigen een prijsaanbieding te leveren. De geleverde prijsaanbiedingen kunnen wij voor u  beoordelen op volledigheid en hiaten. Als er overeenstemming  met de aannemer is bereikt over de prijsaanbieding kunnen wij u begeleiden in het opstellen van een aannemingsovereenkomst tussen u en de aannemer.

Bij kleinschalige projecten kan een werkomschrijving voldoende zijn. Het project wordt dan minder uitgebreid omschreven. Uiteraard wel dusdanig dat het voor de aannemer wel duidelijk is wat het werk inhoud en onder welke voorwaarden het werk uitgevoerd moet worden.

Als de aannemingsovereenkomst is getekend kunnen de bouwwerkzaamheden beginnen. Wij kunnen u tijdens de realisatie van het project van dienst zijn door het bouwmanagement te verzorgen.

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.