0622578122

Werkzaamheden

Wij hebben de afgelopen 25 jaar zeer veel ervaring opgebouwd in het ontwikkelen van bouwplannen in de breedste zin van het woord. Of het nu de nieuwbouw van een zelfstandige woning of een woongebouwen betreft, dan wel het ontwerpen en realiseren van bedrijfsverzamelgebouwen / kleinschalige kantoorunits. Ook met het realiseren van kleinschalige verbouwingen/uitbreidingen van woningen, winkels, kantoren, hebben wij ruimschoots ervaring. Hierbij kan gedacht worden aan een ‘vergunningsvrije’ achteruitbreiding of vrijstaande garage, of het vergroten van een kapconstructie.

Wij kunnen u met al deze bouwtechnische ontwerpvraagstukken van dienst zijn.

Hiernaast hebben wij veel ervaring met het begeleiden en splitsen van woonappartementen in panden ouder dan 1940 binnen Amsterdam. Wij kunnen u dat van dienst zijn om te inventariseren welke werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd om te mogen splitsen, stellen huurpuntenberekeningen van de woningen op en begeleiden u in het aanvragen van de vereiste energielabels, asbestrapportages en gas, -en elektrakeuringen. Uiteraard verzorgen wij de vereiste tekeningen en coördineren wij de eindcontrole/inspectie met de buitendienstinspecteur.

Tevens kunnen wij u begeleiden indien uw fundering in een slechte staat is. In samenspraak met een inpandig aanwezige constructieadviesbureau, kunnen wij u van dienst zijn met het beoordelen van uw fundering en indien de fundering in een slechte staat kunnen wij u van dienst zijn met het ontwikkelen van bouwplannen voor funderingsherstel, eventueel met een kelderverdieping. Bij de uitwerking van deze plannen is zeer veel aandacht voor de uitdagingen welke bij kelders spelen, zoals daglicht, ventilatie en vochthuishouding.

Door de leegstand van kantoorgebouwen hebben wij de afgelopen jaren ook veel ervaring opgedaan met het transformeren van kantoorgebouwen tot woningen.

Op de projectenpagina treft u een overzicht van diverse projecten welke wij in het verleden onder handen hebben gehad.

Werkzaamheden welke wij voor u kunnen uitvoeren:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Bestemmingsplanonderzoek
 • Elementenbegrotingen
 • Tekenwerkzaamheden, zoals:
  • Ontwerptekeningen
  • Vergunningstekeningen
  • Bestektekeningen
  • Kadastrale en bouwkundige splitsingstekeningen
  • Bouwkundige details
  • Werktekeningen
 • Aanvragen diverse vergunningen, zoals:
  • Adviesaanvraag
  • Omgevingsvergunning(en)
  • Splitsingsvergunning
  • Samenvoeging en/of woningonttrekkingsvergunning
 • 3D Visualisatie
 • Meerjaren¬†onderhoudsprognoses
 • Bouwkundige opnamerapportages
 • Bouwfysische berekeningen (ventilatie, -en daglicht)
 • Brandtechnisch advies
 • Bestek/werkomschrijvingen
 • Begeleiden aanbesteding
 • Bouwmanagement, zoals controle tijdens de bouw, budget, -en planningsbewaking.
 • Oplevering

Hoe kunnen wij u van dienst zijn?

Heeft u vragen, of wilt u een nadere toelichting, neem dan contact met ons op.